pracować [i syn.] na cudzym


pracować [i syn.] na cudzym
pracować [i syn.] na cudzym {{/stl_13}}{{stl_33}}'pracować dla kogoś obcego, na cudzym polu (nie dla siebie) ':{{/stl_33}}{{stl_10}}Ktoś pracuje, robi, haruje, tyra na cudzym. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • robić — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIb, robićbię, robićbi, rób, robićbiony {{/stl 8}}– zrobić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wytwarzać coś, wykonywać coś, wyrabiać, przyrządzać,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • tyrać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, tyraćam, tyraća, tyraćają, pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} pracować ciężko, mozolnie, bez wytchnienia; harować : {{/stl 7}}{{stl 10}}Tyrać po 20 godzin na dobę, od świtu do nocy. Tyrać na rodzinę. Tyrać za kogoś.{{/stl …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • cudzy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. IIb {{/stl 8}}{{stl 7}} stanowiący własność, mienie drugiej osoby, związany z kimś innym; nie swój : {{/stl 7}}{{stl 10}}Cudze dzieci. Cudze problemy. Uszanować cudzą pracę. Powtarzać cudze myśli.{{/stl 10}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • harować — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, harowaćruję, harowaćruje, pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} wykonywać bardzo ciężką, nużącą pracę; zarabiać na utrzymanie pracą wymagającą wielkiego wysiłku; tyrać : {{/stl 7}}{{stl 10}}Harować całymi dniami w polu. Harował …   Langenscheidt Polski wyjaśnień